Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Wandelroute Perlenbachtal.

Deze wandelroute begint nabij de Perlenbacher- of Höfener Mühle, gelegen tussen Höfen en Kalterherberg.  De tien of vijftien kilometer lange route leidt ons door de prachtige dalen van de Perlen- en de Fuhrtsbach. De hellingen zijn grotendeels beplant met Fijnsparren, maar op de dalbodem liggen fraaie graslanden waar in het vroege voorjaar tienduizenden Wilde narcissen groeien. Later in het jaar groeien op de bergweitjes allerlei bijzondere kruiden en vliegen in de graslanden in het dal allerlei bijzondere dagvlinders. In dit gebied is werkelijk vanalles te beleven en je kunt er steeds weer nieuwe ontdekkingen doen.

     

Hoe er te komen ?

Het gebied is te bereiken door vanuit de richting Heerlen de autoweg richting Aken-Keulen te nemen. Bij knooppunt Aken slaat u rechtsaf richting Luik. Daarna neemt u de tweede afslag (Lichtenbusch). Onderaan bij de stoplichten gaat u linksaf en volgt deze weg tot op de T-splitsing met de B-258 nabij Gut Linzenhäuschen. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf en klimt de Himmelsleiter omhoog. U vervolgt uw weg via Roetgen. Bij het Fringshaus rijdt u rechtdoor richting Monschau, komt door een stukje Belgisch hoogveen en daalt weer af naar Konzen. Daarna via Imgenbroich verder. Op de rotonde in Imgenbroich rechtdoor en dan via allerlei bochten verder richting Monschau. Ook op de volgende rotonde rechtdoor. Onder in het dal kunt u linksaf het centrum van Monschau inrijden, maar hier blijft u de B-258 volgen. U passeert het stuwmeer van de Perlenbach en komt in het dorpje Höfen. Dit rijdt u helemaal uit. Op een kruispunt buiten het dorp gaat u rechtsaf richting Kalterherberg. U passeert uw auto op de brug over de Perlenbach, nabij de Perlenbacher Mühle. De afstand Heerlen-Höfen is ongeveer 65 kilometer.

Wandelroute.

We starten op de brug over de Perlenbach nabij de Perlenbacher Mühle tussen Höfen en Kalterherberg. Hier nemen we het smalle pad dat aan de andere oever van de beek dan de molen ligt en de beek stroomopwaarts volgt. Af en toe even blijven staan om de beek te bekijken kan hier leiden tot het waarnemen van een Waterspreeuw (Cinclus cinclus), die hier regelmatig voedsel zoekt.
Na korte tijd bereiken we het punt waar Perlen- en Fuhrtsbach samenvloeien. We volgen nu laatstgenoemde beek stroomopwaarts tot we een stenen brug bereiken. Hier zijn we "Am Holländerhäuschen", zo genoemd omdat hier vroeger een vakantiehuisje stond. We nemen nu de weg rechtsaf die de Perlenbach stroomopwaarts volgt. Vanaf de brug gaan we dus rechtsaf. 150 meter verderop, we zien dan in het dal een stuw liggen waar de vroegere molenbeek van de Perlenbacher Mühle begon, slaat een weg linksaf die schuin de berg op gaat, maar deze negeren we en lopen rechtdoor langs de Perlenbach. Nu komen we door een stuk recent gekapt naaldbos waar langs het pad veel Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) en allerlei soorten varens groeien. We klimmen een klein stukje bergop en dalen dan langzaam weer af. Daarna lopen we langs de weilanden bij de beek. Deze staan in het vroege voorjaar vol Wilde narcissen (Narcissus pseudonarcissus). Ook later in het jaar zijn het mooie bloemenweiden. Daarna maakt de weg een bocht en passeren we een bosje.Verderop komen we langs een elzenbroek aan de oever van de beek. Hierin zijn zo nu en dan knaagsporen van de in dit dal levende Bevers (Castor fiber) te zien. Aan de andere kant, op de steile kant van de helling, groeit Paars en Groot vingerhoedskruid (Digitalis purpurea en Digitalis grandiflora) en Liggend hertshooi (Hypericum humifusum). Even verderop hebben we zicht op de Perlenbach zelf en kort daarna passeren we een drassig biezenveld waarin in de zomer de Blauwe vuurvlinder (Lycena helle) en de Ringoogparelmoervlinder (Proclossiana eunomia) vliegen. Deze vlindersoorten zijn allebei aangewezen op Adderwortel (Polygonum bistorta). Van links voegt zich een zijbeekje bij de Perlenbach. In het bos in dit zijdalletje groeien wederom vele narcissen. Op de rotsige, met heide en mos begroeide wegkanten, groeit Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum). We passeren wederom een fraaie bloemenweide, die in het voorjaar begroeid is met Wilde narcissen en waar ´s zomers Zwart knoopkruid (Centaurea nigra) en Betonie (Stachys officinalis) bloeien.
Daarna komen we bij een brug, de Unterer Steg, met ernaast een voorde. We slaan linksaf en houden de Perlenbach aan onze rechterhand. We passeren een klein veentje met orchideeën en een poeltje waarin Waterdrieblad (Menyanthes trifoliatum ) groeit. Daarna ligt rechts een biezenveldje waarin 's zomers de Blauwe vuurvlinder en de Ringoogparelmoervlinder vliegen. Even verderop ligt zowel links als rechts van het pad een prachtige narcissenweide, waar deze bloemen ongelooflijk rijk bloeien. Later in het jaar, zo rond half mei, staat dezelfde wei vol met Bergvenkel (Meum athamanticum). Nog iets later bloeien er allerlei soorten bloemen en vliegt er de Rode vuurvlinder (Lycaena hippothoe). Nu langs recent opgeschoonde sparrenplantages, die zich in enkele jaren hebben ontwikkeld tot fraaie biotopen met allerlei soorten planten. In deze omgeving is de Purperstreepparelmoervlinder (Brentis ino) te vinden. Van links komt een klein klaterend stroompje de berg af, in het hierbij horende dalletje vliegt de Aardbeivlinder (Pyrgus malvae) en de Zilveren maan (Boloria selene). Ook liggen er fraaie graslanden met Bergvenkel, Pijlbrem (Genistella sagittalis) en Betonie (Stachys officinalis).
We komen nu bij een schuilhut, vlakbij de Oberer Steg gelegen, een fraaie plek voor een korte pauze. We hebben nu ongeveer drie kilometer afgelegd. Als we de beek in de gaten houden, kunnen we hier regelmatig de Waterspreeuw waarnemen. Ook fladderen er Bosbeekjuffers (Caleopteryx virgo), vrij grote waterjuffers met geheel donkerblauw gekleurde vleugels, boven de beek. De Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) vliegt ook hier zijn patrouille-vluchten, op zoek naar een vrouwtje of een prooi. Ook Aan de andere kant van het pad ligt een droge borstelgrasweide met Pijlbrem, Wolverlei (Arnica montana) en Blauwe knoop (Succisa pratensis). We vervolgen de bosweg rechtdoor met deze fraaie weide aan onze linker- en de beek aan de rechterhand. Iets verderop gaat een smal voetpad rechtdoor, terwijl de brede bosweg die we gevolgd hebben, linksaf draait.

     

Hier moeten we een keuze maken of we rechtdoor lopen en de route van tien kilometer nemen of dat we kiezen voor de lange route van ongeveer 15 kilometer.

Lange route:

LET OP: De lange route is alleen te lopen buiten de oefeningstijden van het militair oefenterrein Elsenborn, dat wil zeggen dat het in ieder geval mogelijk is in de weekenden. Het merendeel van de oefeningen vindt plaats op woensdag en donderdag.
De lange route volgt het smalle voetpad rechtsaf door een weide, en steekt na honderd meter de Jägerssief over. We komen nu in een fraaie weide met veel Bosooievaarsbek (Geranium sylvaticum), verder kunnen we hier de zeldzame Heidewikke (Vicia orobus) waarnemen. We lopen langs een hoge berg, de zogenaamde Galgenberg, en zien aan onze rechterhand de Perlenbach. Op de leembanken in de beek zijn zo nu en dan de larvenhuidjes van uitsluipende Bronlibellen (Cordulegaster boltonii) te zien. Iets verderop komen we door een klein stukje sparrenbos en daarna door een berkenbos.
Even later staan we aan de voet van een grote rots, de Bieley. We kunnen via een smal pad aan de rechterkant even omhoog klimmen om van het fraaie uitzicht bovenop te genieten. Doen we dat niet, dan vervolgen we ons pad door het dal stroomopwaarts. We steken een smal stroompje over en lopen door een groot grasveld. Zo nu en dan vliegt hier de Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja). Aan onze linkerhand is onderaan de bosrand het restant van een Flüxgraben te zien, net als in het Krokkesbachtal. Nog iets verderop komt van links een iets breder stroompje omlaag, dit is de Krokkesbach. Middels een heel smal bruggetje steken we dit beekje over en komen bij het Jajenickeskreuz. Hier moeten we linksaf, het dal van de Krokkesbach in. We stijgen langzaam en na enkele honderden meters wordt ons het uitzicht op het dal ontnomen door een sparrenbos. We hebben zo nu en dan toch nog kans om een blik te werpen op het fraaie dal van de Krokkesbach. Bovenin het dal komen we op een brede bosweg, hier gaan we naar links. We negeren een zijweg naar rechts en passeren aan onze rechterhand het Erkelenzer Kreuz, dat iets hogerop de helling staat, en even later een blusvijver. Hieraan staat ook een houten jachtpaviljoen. Onze verharde bosweg stijgt hier flink. In de berm zijn zo nu en dan Voorjaarskluifzwammen (Gyromitra esculenta) te zien. We negeren de zijwegen naar beide kanten en komen in een fraai beukenbos.
Aan het eind van dit bos draait onze weg naar links en daarna komen we op een kruispunt, met perceelsteen 146. Een brandgang gaat hier rechtdoor. Wij gaan echter rechtsaf richting de Großer Stern. De volgende kruising is de Großer Stern. Hier gaan we in principe rechtdoor, hetgeen hier betekent dat we tussen de ijzeren staven doorlopen en daarachter de weg naar rechts nemen. We lopen nu weer aan de Duitse zijde van de grens over een brede, verharde bosweg. Na een hele tijd passeren we weer een smal beekje, Döppeskaul. We steken dit over en aan de andere kant gaan we linksaf en volgen het stroompje door een sparrenbos stroomafwaarts. Het dal zelf is helaas niet toegankelijk, maar zeker de moeite waard. Onderaan ligt een blusvijver, hier gaan we linksaf. Hier kunnen we een fraai klein sluisje zien dat het begin vormt van een Flüxgraben. Dit irrigatiekanaal is gedurende het grootste deel van onze tocht door het Fuhrtsbachtal goed te volgen. Voorbij de kleine sluis negeren we een zijweg naar linksachter. We lopen nu door het dal van de Fuhrtsbach. Voorbij een zijweg naar links passeren we enkele forelkweekvijvers en komen iets verderop bij een T- splitsing met een schuur van de brandweer. Hier gaan we even naar links en meteen daarna weer naar rechts langs enkele vijvers. We kunnen hier weer verder lopen over de route van de korte route.

     

          Ringoogparelmoervlinder (Proclossiana eunomia).    Uitzicht vanaf de Bieley.

Korte route:

Wanneer we de korte route kiezen, lopen we gewoon verder over de brede grindweg en volgen nu het dal van de Jägerssief. Links van ons ligt nog steeds een fraaie droge weide, waarin Lelietje- van- Dalen (Convallaria majalis), Grote wilde tijm (Thymus pulegioides) en de zeer zeldzame Heidewikke (Vicia orobus) groeien. Het dal van de Jägerssief kent ook vele zeer fraaie vochtige weilanden met Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Blauwe knoop en vele andere kruiden. Na een heel stuk het dal te hebben gevolgd, passeren we een bluswatervijver en even later zien we links in het bos verborgen, een schuilhut liggen. De hier van links komende weg negeren we en lopen in onze oude richting verder door fraaie naaldbossen. Op een T- splitsing iets verderop, "Dicke Hecke" genaamd, gaan we rechtsaf en volgen een dalende grindweg door een klein beekdal. Onderaan komen we bij een schuur van de brandweer. Hier nemen we de eerste weg linksaf en passeren een tweetal vijvers.

Korte en lange route samen:

Als we de vijvers gepasseerd zijn, slaan we linksaf en volgen de weg langs de bosrand. We bevinden ons nu in het dal van de Fuhrtsbach, die rechtsonder in het dal ligt. In het dal zien we eveneens een moerassig stuk met Waterdrieblad liggen. We blijven de weg volgen, die af en toe licht stijgt en daarna weer daalt. In het dal zien we de resten van een opgeblazen bunker uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ook zien we fraai hoe een Flüxgraben parallel aan de beek het dal volgt. Na ongeveer een kilometer bereiken we een kruispunt. Als we bij het kruispunt rechtdoor lopen passeren we na ongeveer 100 meter een schuilhut. Nu is het nog ongeveer twee kilometer terug tot bij de Höfener Mühle. In het prachtige dal van de Fuhrtsbach zien we weer fraaie moerasvegetaties liggen met onder meer Kleine valeriaan (Valeriana dioica) erin. We komen tenslotte weer uit bij de brug "Am Holländerhäuschen", waar we over de andere oever de Fuhrtsbach tot de monding in de Perlenbach volgen. Vanaf hier volgen we de Perlenbach stroomafwaarts tot bij de parkeerplaats.

                        

    Bergvenkel (Meum athamanticum).  Rode vuurvlinder (Lycaena hippothoe). Knollathyrus (Lathyrus linifolius).