Natuur tussen Maas en Rijn beleven!



Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.













Varnenum.

In de buurt van Kornelimünster liggen op de hoogvlakte „Schildchen“ drie Gallo- Romeinse tempels. Deze werden ontdekt bij een serie opgravingen tussen 1907 en 1911 door de archeoloog Schmid-Burgk. Een tweede serie opgravingen vond plaats in 1923-1924. Ten noorden van de al opgegraven tempels liggen nog meer tempels, deze liggen echter nog onder de grond. Bij het tempelcomplex lag al voor de Keltische tijd een nederzetting (vicus) die Varnenum heette. Op deze plek kruistte de Romeinse heerweg van Luik naar Keulen de Inde. De tempels waren navolgers van de Keltische openlucht religie, waarin geen tempelgebouwen voorkwamen. De buitenmuren van de tempels waren rood geverfd en de omgang bestond uit een weg uit gestampte leem. Een van de drie tempels was gebouwd op de fundamenten van een voorganger. Na de inwijding van de tempel werden de binnenwanden bont beschilderd en met figuren versierd. De dolomietbreuksteen, kalksteen en baksteen in deze tempel waren met kalkmortel gemetseld. Op grond hiervan neemt men aan dat de Romeinen in de buurt van Gressenich in een kalkgroeve kalk branden . Daar is namelijk een Romeinse kalkoven gevonden. De plek vormde waarschijnlijk de centrale cultusplaats van de Keltisch- Germanische stam van de Sunuci, waar hun lokale godheid Sunuxal, uitgebeeld als vruchtbaarheidsgodin, werd vereerd. Men heeft een bronzen plaat met een inscriptie met de naam Varneno gevonden. Daarnaast werd er een plaat met de naam van de godin Sunnuxsal gevonden. Dit was een westgermaanse godin. Ze was de stamgodin van de Sunuker, wier cultuscentrum in Varnenum lag. Haar naam is echter ook op 10 andere plekken in de omgeving aangetroffen. De vondsten zijn ten dele in het Rheinisches Landesmuseum in Bonn en ten dele in privé-collecties terecht gekomen. Fibula ´s, spijkers, naalden, munten en aardewerk is na de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Na de ondergang van het Romeinse rijk in de 3e eeuw werd Varnenum verlaten. In 1989 werden de tempels middels het bouwen van een 1 meter hoge muur bovenop de fundamenten beter zichtbaar gemaakt.