Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Platsbeekdal.


          

De Platsbeek.

De Platsbeek (dialect Pletsjbaek) is een zijbeek van de Geleenbeek. Ze ontspringt op het plateau tussen Schimmert en Hulsberg, in de buurt van Aalbeek. Het begin van de beek staat vaak droog. Alleen na stevige regenval stroomt er water doorheen. Vanaf de overstort van Aalbeek voert de Platsbeek permanent water, maar dit water komt de kwaliteit natuurlijk niet ten goede. Vervolgens meandert het smalle beekje door het schilderachtige dal. Ze passeert allerlei gehuchten, zoals Helle, in de Brand, Tervoorst en het dorp Nuth en mondt nabij de Naanhof uit in de Geleenbeek. De beek heeft een lengte van ongeveer vijf kilometer. Naast een matige waterkwaliteit is ook de kanalisering van de beek in de bebouwde kom van Nuth een probleem voor met name de fauna.

Het dal van de Platsbeek.

Het Platsbeekdal ligt ingebed in het Centraal- Plateau, waar ze diep in het landschap is ingesneden. Het Platsbeekdal is ingesneden in lössgronden. Het landschap in het dal is nog kleinschalig en bestaat uit bosjes, weilanden, boomgaarden en schilderachtige vakwerkhuizen. In de weilanden liggen hier en daar nog fraaie poelen, waar allerlei amfibien een plek vinden om hun eieren afzetten. De weilanden worden vaak afgegrensd door heggen, meestal uit Meidoorn (Crataegus sp.).
Langs het beekje groeien veel Zwarte elzen (Alnus glutinosa), hier en daar zelfs als elzenbroekbossen. Daarin staan niet alleen maar Elzen, maar ook Essen (Fraxinus excelsior) en aangeplante Populieren (Populus sp.). De ondergroei bestaat uit Vogelkers (Prunus padus), Hazelaar (Corylus avellana) en Gewone vlier (Sambuccus nigra). Een deel van het dal, het gedeelte tussen Nierhoven en Tervoorst, is natuurreservaat. Dit gebied bestaat uit kleine veenachtige stukken met zeggen (Carex sp.). Deze delen zijn eigendom van Natuurmonumenten. In dit soort zeggenmoerassen leven bijzondere slakjes. Onder meer de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) en de Nauwe korfslak (Vertigo angustior). Beide soorten zijn typerend voor moerassen met zegges in een kalkrijke omgeving. De Zeggekorfslak leeft op de stengels van Moeraszegge (Carex acutiformis).
De oorspronkelijk beboste omgeving werd al in de Romeinse tijd ontgonnen en in gebruik genomen. Grotere ontginningen volgden in de Middeleeuwen. Veel van de huidige verbindingswegen stammen nog uit die periode. Het feit dat ze vaak als holle weg diep zijn ingesneden bevestigd deze stelling. In het midden van de 19e eeuw bestond het gebied uit kleine dorpjes met kleinschalige hooilanden en boomgaarden. Op de hogere delen lagen akkers. De meeste bossen zijn inmiddels verdwenen. Het Vliegend hert (Lucanus cervus) leeft ook in het Platsbeekdal. De mannetjes vliegen op zwoele zomeravonden rond op zoek naar een partner.
Gedeelten van het dal maken deel uit van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en ook behoren enkele stukken tot het Natura-2000 gebied Geleenbeekdal. In het Platsbeekdal liggen enkele gehuchten als Brand, Tervoorst en Terstraten. Deze gehuchten ontstonden meestal op de overgang van helling naar dal.

Brand.

Het gehucht Brand (dialect: G´ne Brand) ligt in het dal van de Platsbeek, tussen Tervoorst en Helle in de gemeente Nuth. Het is een klein gehuchtje, bestaande uit een vijftal huizen langs de Branterweg. Er liggen enkele zeer fraaie vakwerkhuizen, waarvan een met een ondermuur uit Maaskeien. De poort van deze boerderij is mooi groen geverfd en heeft een fraaie klopper. Iets buiten Brand ligt een fraaie weide waarin Mergellandschapen grazen. Hier ligt ook een mooie poel. Ook is er een jonge hoogstamboomgaard aangeplant.

     

Helle.

De naam Helle komt twee keer voor in Zuid-Limburg, een keer in de buurt van Epen en een keer in de gemeente Nuth. Helle (dialect: G´n Hel) in de gemeente Nuth ligt tussen Aalbeek en Terstraten in het dal van de Platsbeek. De naam is waarschijnlijk afkomstig van helde, dat helling betekent. In Helle staan 4 boerderijen, enkele huizen en een schuur aan een holle weg.

Terstraten.

De naam Terstraten duikt, evenals de naam Helle, twee keer op in Limburg. Eenmaal in de buurt van Epen en hier in de gemeente Nuth. Terstraten bij Nuth telt circa 15 huizen. Het is een beschermd buurtschapsgezicht. In het gehuchtje staan enkele prachtige vakwerkhuizen, misschien wel de mooiste van Limburg. Ook staat er een groot huis met een klokgevel. Een andere boerderij heeft een gevel die zijn opgetrokken uit speklagen. De meeste panden stammen uit de 18e eeuw. In het dorp ligt ook een mooie, kleine boomgaard met een Walnotenboom.

     


Tervoorst.

Tervoorst (dialect:Tervoeësj) is een buurtschap in de gemeente Nuth. Het bestaat uit een boerderij en een zestigtal woningen, ten dele mijnwerkershuizen (een zogenaamde kolonie) Op de Dries staat de vierkantshoeve Driesschenenhof (G´n Dreesj) uit mergel. Deze is in het bezit van de familie Jacobs.

          

     Dassenburchten.                                                     Driesschenhof.

Nierhoven.

Huize Nierhoven, in de gemeente Nuth, tussen Grijzegrubben en Nuth, stamt uit circa 1550. Het huis was het landhuis van een rijke Maastrichtse familie. Tegenwoordig is het fraaie pand in privé-bezit. Het bestaat uit een gesloten bakstenen herenhoeve die betreden wordt via een poortgebouw met een koepeldak. Op het woonhuis is met met muurankers het jaartal 1679 te lezen. Er staat ook een schuur met speklagen. Verder hoort er een kapel bij met een 18e eeuws altaar. Om het landhuis ligt een fraaie tuin met een monumentale beuk erin. Ook is er een bosgedeelte waar in het vroege voorjaar honderden Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis) bloeien. Tegenover Nierhoven liggen enkele vijvers waar Wilde eenden (Anas platyrhynchos), Meerkoeten (Fulica atra) en Waterhoentjes (Gallinula chloropus) leven.
Het gehucht Nierhoven (dialect: Nirve) bestaat uit een boerderij en enkele huizen langs de weg naar Huize Nierhoven.


     

             Huize Nierhoven.                                                       Korenmolen Hunnecum.

Beltkorenmolen Hunnecum.

In het gehuchtje Hunnecum bij Nuth staat een windmolen. Deze steekt hoog boven het dal van de Platsbeek uit. Het is een beltkorenmolen uit 1882. De molen is opgetrokken uit steen. Op zaterdagmorgen is de molen in bedrijf en kan dan ook bezichtigd worden.  

Grijzegrubben.

Aan de rand van het Platsbeekdal ligt ook het langgerekte Grijzegrubben, een wegdorp met enkele mooie oude boerderijen. Deze zijn ten dele zelfs in vakwerk opgetrokken. Helemaal bovenin het dorp staat een Mariakapel uit dank voor het veilig doorstaan van de TweedeWereldoorlog. Op de kleine brink, onderin het dorp, staat de oude dorpspomp. Jaarlijks wordt op de zaterdag voor Allerheiligen in het dorp een paardenmarkt georganiseerd. De eerste editie vond plaats in 2005. Naast de verkoop van paarden, ponys en ezels, die al om 6.00 uur ´s morgens start, zijn er ook allerlei paardgerelateerde producten te koop en is er een gezellige braderie.