Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Hamsterreservaat Sibbe.

Ligging: Nederlands-Limburg, gemeente Margraten, nabij de Van Tienhovenmolen.
Hoogteligging: meter boven N.A.P.
Oppervlakte:
47 hectare.
Onder bescherming sinds:
Beheerder: Stichting het Limburgs Landschap.
.

Algemeen.

Het hamsterreservaat van Sibbe bestaat uit een aantal bij elkaar gelegen akkers op het plateau van Margraten. Op deze akkers wordt graan, luzerne en rammenas ingezaaid ten behoeve van de akkerfauna. Deze akkers trekken het hele jaar door, maar met name in de wintermaanden, grote aantal zangvogels aan die fourageren op het graan dat ook in de winter op de akkers blijft staan. De grote hoeveelheden muizen trekken ook allerlei roofvogels aan.

Geologie.

Het Plateau van Margraten bestaat uit een lössplateau op een ondergrond van Maastrichtse kalksteen. De kalksteen is gevormd aan het eind van het Krijttijdperk, in het tijdperk dat Maastrichtien wordt genoemd. Het Houbenbergske is een onderaardse kalksteengroeve onder het hamsterreservaat. Hier is in het verleden kalksteen gedolven ten behoeve van de huizenbouw. De ingang van deze groeve ligt langs de weg tussen Wolfshuis en Groot-Welsden.
Het lösspakket is afgezet tijdens het Kwartair, de periode van de IJstijden. De voortdurende noordenwind in die periode nam van het gebied aan de rand van het landijs fijne stofdeeltjes mee die ten zuiden van Sittard neervielen en werden vastgehouden door de spaarzame vegetatie in de toenmalige omgeving.
De lössbodems behoren tot de beste landbouwgronden en zijn daarom al vroeg ontgonnen. Daarnaast wordt tegenwoordig de kalksteen in dagbouw afgegraven, zoals in groeve Het Rooth. In het verleden hebben regelmatig protestacties plaatsgevonden tegen afgraving van het plateau van Margraten.
Op het plateau van Margraten is daardoor nog maar weinig natuur overgebleven. Des te welkomer is de nieuw ontwikkelde natuur in de hamsterreservaten
.
Flora.

Hoewel er ook allerlei bijzondere akkerplanten op lössbodems groeien, zijn deze in dit reservaat nauwelijks aanwezig. Het beheer is in deze akkers primair op de fauna gericht.

Fauna.

Het hamsterreservaat Sibbe is ingericht nadat gebleken was dat de Wilde hamster (Critecus critecus), in Limburg ook wel Korenwolf genoemd, bijna uit Nederland verdwenen was. De laatste hamsters werden gevangen om er in gevangenschap mee te fokken. De jongen werden vervolgens vrijgelaten in speciaal ingestelde reservaten, waarvan het eerste in Sibbe kwam te liggen. De dieren hebben een kleine populatie opgebouwd in het reservaat.
Naast knaagdieren als de Wilde hamster en duizenden Veldmuizen (), leven er ook Vossen (Vulpes vulpes) in het gebied die hier natuurlijk een gedekte tafel vinden.
Het vele graan dat ook ´s winters ook op de akkers achter blijft, er wordt immers niet geoogste, lokt duizenden zangvogels. De omliggende, commerciele akkers worden na de oogst meteen geegd, zodat er voor devogels niets eetbaars meer over blijft. In de wintermaanden zijn er tientallen tot honderden Kneutjes (Carduelis spina), Groenlingen (Chloris chloris) en Geelgorzen (Emberiza citrinella) (soms wel 2.000 exemplaren) aanwezig, vaak in gemengde groepen. Veldleeuwerikken (Alauda arvensis) (soms tot 400 exemplaren) in de winter zijn ook ´s zomers te horen. Ringmussen (Passer montanus) zijn hier ook nog een alledaagse verschijning. Exclusief in de wintermaanden zwerven er regelmatig grote groepen Kepen (Fringilla montifringilla) rond. Daarbij komt vaak een gering aantal Grauwe gorzen (Emberiza calandra).
Ook roofvogels zoeken in grote aantallen het hamsterreservaat op. Naast Torenvalken (Falco tinunculus), waarvan er altijd wel een handjevol aanwezig is, zitten er vaak ook talloze Buizerds (Buteo buteo). In de wintermaanden worden er sporadisch ook Ruigpootbuizerds (Buteo lagopus) gezien. In januari 2012 zaten er bijvoorbeeld 4 Ruigpootbuizerden. Nog unieker zijn de Velduilen (Asio flammeus) die slechts bij uitzondering gezien worden. Een meer gewone verschijning op de akkers zijn de Blauwe kiekendieven (Circus cyaneus) die op geringe hooogte boven de akkers vliegen en naar prooien speuren.
Tijdens de trektijd verzamelen zich vele Kievitten (Vanellus vanellus) in de omgeving.

Onderweg in het gebied.

Een bezoek aan het gebied begint nabij de Van Tienhovenmolen. Daar kun je via veldwegen rondom het gebied lopen.

Tijd.

Trek voor een bezoek aan het gebied minstens twee uur uit. De meeste akkervogels zijn in de wintermaanden aanwezig.