Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Akkerreservaten in Limburg.

     

In Limburg liggen, verspreid over de provincie, een tiental akkerreservaten. Hier telt niet de opbrengst van het gewas, maar staan de wilde planten die typerend zijn voor de akkers voorop. De onkruidflora op deze kleine akkertjes verschilt doorgaans naar gelang de grondsoort.
In het noorden van de provincie, op de Mulderskop en in het Zevendal bij de Sint-Jansberg, liggen de akkertjes op zandgrond. Hier groeien soorten als Korenbloem (Centaurea cyanus) en Slofhak (Anthoxanthum aristatum).
Op de Meinweg ligt de onkruidakker de Vogelkooi. Vlakbij Linne, aan de Berkenweg ligt een onkruidakker die in het vroege voorjaar wit ziet van Vroegeling (Erophila verna). Iets later groeit er ook Handjesereprijs (Veronica triphyllos). In de zomer kunnen er alle drie soorten klaprozen gevonden worden, dus de Grote klaproos (Papaver rhoeas), de Bleke klaproos (Papaver dubium) en de Ruige klaproos (Papaver argemone).
Ook in het Schrevenhof bevindt zich een onkruidakkertje. Bij Susteren ligt een onkruidakker bij het IJzerenbos waar veel Muizenstaartje (Myosurus minimus) en Bronkruid (Montia fontana) groeit. Op de Sint-Pietersberg liggen enkele onkruidakkers, onder meer bij de Schark en in het Poppelmondedal. Deze waren anno 2009 sterk verruigd en bijzondere soorten leken te ontbreken.
Ook de Welterberg bij Heerlen herbergt een klein onkruidakkertje. Tegen de rand van het Gerendal, nabij het Sint-Jansbos, ligt ook een onkruidakkertje op kalkgrond. Een bekende onkruidakker ligt op de Kruisberg in Wahlwiller. Hier groeien allerlei bijzondere soorten planten zoals Groot spiegelklokje (Legousia speculum-veneris), Klein spiegelklokje (Legousia hybridum), Akkerboterbloem (Ranunculus arvensis), Wilde ridderspoor (Consolida regalis), Naaldekervel (Scandix pecten-veneris) en Smalle raai (Galopsis ladanum). Natuurlijk ontbreken hier de meer algemene soorten ook niet. Helaas is het onkruidakkertje langs de onderrand van het Eyserbos omgezet in grasland. Gelukkig zijn hier toch nog wel enkele bijzondere soorten zoals Klein spiegelklokje (Legousia hybridum) aanwezig.